Raidījumā "Cienījamie lasītāji. Etīdes par literatūru" Toms un Svens lasa Raiņa dzejoļu krājumu "Klusā grāmata." Lielākā daļa tajā iekļauto darbu sacerēti 1907. un 1908. gadā, dzejniekam dzīvojot emigrācijā Šveicē. Tomēr tūlīt pēc iespiešanas uz Pēterburgas preses komitejas ziņojuma pamata ar prokurora rīkojumu izdevumu tipogrāfijā apķīlā. Tālākie notikumi ir tikpat raibi kā krājumā iekļautās noskaņas - no programmātiskiem uzsaucieniem jaunas nākotnes celšanā līdz pastorālai atklāsmei par cilvēka, dabas un Visuma mijiedarbību.