Meklējot sasaukšanos ar franču autora Matiasa Enāra romānu "Kompass" un latviešu autoru izteiksmi, Toms un Svens nonāca pie dzejnieces Mirdzas Bendrupes (1910-1995). Galvenokārt tāpēc, ka arī viņai Austrumu kultūra nav bijusi sveša - to apliecina darbs pie hinduistu svēto rakstu "Bhagavadgītas" parindeņu atdzejošanas no gruzīnu valodas.

Trāpīgi dzejnieces stilu raksturojusi literatūrkritiķe Otīlija Sproģere: "Bendrupei svešs ir sauss, lietišķs stāstījums. Viņas stilam (..) raksturīga gleznainība un tēlainība. Visas lietas viņa skata pirmreizējā gaismā, un visniecīgākajām no tām viņa piešķir nozīmību ar oriģināla salīdzinājuma, epiteta vai metaforas palīdzību."

Raidījumā Cienījamie lasītāji. Etīdes par literatūru pārlapojam un, kā jau ierasts, arī balsī lasām Mirdzas Bendrupes dzejas krājums "Buramie vārdi" (1979).