Jāns Kaplinskis (1941) ir viens no dižākajiem un svarīgākajiem igauņu literātiem. Esejists, dzejnieks, stāstnieks. Viņa īsromāns "Acs" Guntara Godiņa tulkojumā Tomam un Svenam bija kā atvēršanās zīme. Un tomēr, Kaplinskis atstāj maķenīt transcendencei - tai zonai, pār kuru laiks, telpa un mūsu svarīgie, klusie nodomi pārslīd pāri. Jo - vienmēr meklē.