Knuta Skujenieka dzejas sniegums mūsu literatūras vēsturē nav pārvērtējams. Aktīvā atdzejotāja darbība autora redzējumu papildinājusi ar vēl vairākiem poētikas sazarojumiem, kuru stīgojumos allaž būtiska ir indivīda un vēstures norišu sadursme. Maigs un dzeldīgs, sapņains un reālistiski tiešs Knuts Skujenieks ir savā pirmajā dzejas krājumā "Lirika un balsis", kas aptver starp 1972. un 1977. gadu tapušos darbus. Šo vārdu un noskaņu plūdumu Toms un Svens turpina no Ādama Zagajevska dzejoļu izlases "Svešā skaistumā", kuru atdzejoja Ingmāra Balode.