Lai kā arī mēs to nevēlētos, šausmas kā emocionāls pārdzīvojums ir neatņemama mūsu dzīves pieredzes sastāvdaļa. Laimīgā kārtā, lielākā daļa no mums ar šo fenomenu saskaras epizodiski, tomēr šo spilgto epizožu iespaids var atstāt gana dziļas pēdas tālākajā saskarē ar realitāti.

Turpinot Haruki Murakami uzdoto šausmu un dīvainības kamertoni, šajā raidījuma epizodē pārlapo literatūrzinātnieces un kritiķes Bārbalas Simsones sastādīto latviešu literatūras šausmu stāstu antoloģiju, kura pie lasītājiem ir nonākusi ar izdevniecības "Zvaigzne ABC" gādību.