Iesākot jaunu grāmatu meklējumu ciklu, Toms un Svens uz sarunu ir aicinājuši tulkotāju Ingūnu Beķeri. Viņas devumu ārzemju literatūras iepazīšanā visspilgtāk iezīmē ilggadīgais darbs pie japāņu autora Haruki Murakami darbu tulkošanas. Drīzumā gaidāms vēl viens šī populārā rakstnieka īsprozas krājums Ingūnas tulkojumā.

Raidījuma pamattēma: vai tulkotājs kādā brīdī var kļūt par darba līdzautoru? Un, ja tas tomēr nav iespējams, kā valodas pārnesējam realizēt arī savas mākslinieciskās ieceres?

Īpašs ir stāsts Ingūnas Beķeres stāsta par Salmana Rušdi darbu "Sātaniskās vārsmas" un Britu bibliotēkas Apaļo lasītavu.