Vēsturnieks, rakstnieks un publicists Uldis Ģērmanis ir bijusi stipra un noteikta balss mūsu nesenās vēstures peripetiju mērījumos. Izdevumā, kuru Toms un Svens aplūko raidījumā, apskatītas un izvērtētas politiskās norises Latvijā un kaimiņvalstīs no 1991. līdz 1995. gadam. Grāmatai dots nosaukums "Jaunie laiki un pagātnes ēnas", un katru no svaru kausiem autors piepilda ar nepiekāpīgu un dzelošu vērtējumu birumu. Gluži kā cementa ielaidumi nedroša namiņa pamatos, kāda nemaz tik nesen bija arī mūsu mīļā Dzimtene.