Deputāti spriedīs par valsts valodas prasmes pārbaužu kārtošanas termiņu Krievijas pilsoņiem.

Nesteigs ar sabiedrisko mediju apvienošanu.

Grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā lūdz rūpīgāk sagatavot.

Starptautiskajās sporta federācijās atšķiras nostāja krievu un baltkrievu sportistu jautājumā.

Atklāta tekstila atkritumu šķirošanai veltīta kampaņa "Stils - tekstils", kā arī vides objekts "Stila aleja".