Zane un Valdis Reķi audzina savu gadu un astoņus mēnešus veco meitiņu Elzu un tagad arī audžudēlu Artjomu apmēram tajā pašā vecumā. Kā mainījusies Reķu ģimenes ikdiena un kā jūtas viņu audžudēls, interesējamies Ģimenes studijā.

Reķu ģimenē mazais Artjoms ienāca tikai pirms dažiem mēnešiem, Zane stāsta, ka jau šajā īsajā laikā abi bērni paspējuši jau izdzīvot vairākas sadzīvošanas fāzes: vispirms bijusi interese vienam par otru, tad traka greizsirdība, tagad jau esot “draudzības piecminūte” katru dienu abiem.

Zane atklāj, ka doma par bērnunama bērniņa uzņemšanu savā ģimenē viņai bijusi jau kopš pašas bērnības. Sākumā bijusi doma par adopciju. Arī Valdis jau pusaudža gados, kad devies uz bērnunamu darboties kā brīvprātīgais, iedomājies par iespēju adoptēt kādu bērnunama bērnu.

Iepazīstoties abi sapratuši, ka ir līdzīgas domas, bet, veidojot savu ģimene nolēmuši, ka piemērotākais šobrīd ir audžuģimenes statuss, taču abi arī apsver domu ar laiku adoptēt savu audžudēliņu.

Zane un Valdis arī atzinīgi vērtē mācības pirms audžuģimenes statusa iegūšanas. Abi varējuši daudz uzzināt par psiholoģiju, lietām, kas noder ikvienam vecākam, bet tās nemaz nemāca.