Jaunais mācību gads ir sācies, tomēr arvien vairākas skolas un pirmsskolas iestādes meklē skolotājus un bērnudārzu audzinātājus. Skolotāju un pirmsskolas pedagogu trūkums ir problēma, ar kuru pastāvīgi saskaras daudzas izglītības iestādes. Neatkarīgās izglītības biedrība ir aptaujājusi skolu direktorus par situāciju skolās un dati liecina, ka 65% skolu trūkst dažādu virzienu pedagogu, visvairāk trūkst fizikas skolotāju, arī pirmsskolas skolotāju, arī pedagogu palīgu, matemātikas un ķīmijas skolotāju. Turpretī visretāk tiek meklēti sporta, sociālo zinību un vēstures skolotāji.

Ģimenes studijā skaidrojam, kā pedagogu trūkums skolās ietekmē izglītības kvalitāti, kādi iemesli darbinieku mainībai izglītītas iestādēs un kādi ir šķēršļi, kuru dēļ profesijā neienāk jaunie speciālisti. Diskutē profesore Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne Malgožata Raščevska, fizikas skolotāja Elīna Neilande, viņa ir vienīgā jaunā fizikas skolotāja, kura šogad absolvēja maģistrantūru, Neatkarīgās izglītības biedrības pārstāve un pirmsskolas iestādes vadītāja, pirmskolas izglītības iestādes „CreaKids” Daina Kājiņa un Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece Baiba Bašķere.

Situāciju Liepājā skaidro Liepājas izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere. Viņa norāda, ka arī Liepājā situācija nav kritiska un visās izglītības iestādēs ir vajadzīgie pedagogi. Bet jautājums, kā nodrošināt skolas ar jauniem motivētiem pedagogiem, ir aktuāls.

Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas Izglītības darba speciāliste Anita Birzniece atzīst, ka novadā ir problēma atrast pedagogus. Pēdējos gados krasi jūtams ir pedagagu trūkums pavasaros, kad vajag meklēt aizvietotājus pedagogiem, kas saslimst. Gulbenes novadā ilgāks gadus ir ir grūtības ar mūzikas pedagogiem, trūkst arī angļu valodas un krievu valodas skolotāju, visu laiku meklē matemātikas un ķīmijas pedagogus.