"Nozagtais mēness". Ludviga Aškenazi pasaku stāsta Gunārs Jakobsons. 1. daļa. Muzikālais noformējums - Inta Ancāne. Kompozīcijas autore un tā laika redaktore Biruta Zeiberliņa.

1996. gada ieraksts.