Mario Johanness Zimmels "Tad klauni un asaras". Režisore Antonija Apele. Radiolasījumu veidojusi Liega Piešiņa. Piedalās Olga Dreģe, Ģirts Jakovļevs un Arnolds Liniņš. 1995.gada ieraksts.