Raidījumā Īstenības izteiksme skan vēsturnieku eseju cikls “VDK vēsture Latvijā”. Pirmajā esejā vēsturnieks Ainārs Bambals stāsta par Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentu pārņemšanu 20. gadsimta 90. gados.

Ainārs Bambals strādā Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas valsts arhīvā ar VDK dokumentiem kopš 1993. gada un ir uzkrājis zināmu pieredzi darbā ar šiem dokumentiem. Arī viņa doktora disertācija ir saistīta ar šo tēmu. Tās nosaukums “VDK dokumenti kā vēstures avots”.

“Pa šiem gadiem Latvijas valsts arhīvā ir nonākuši milzīgi VDK dokumentu masīvi,” skaidro Ainārs Bambals. “1991. gadā pēc VDK darbības izbeigšanas Latvijā šos dokumentus sadalīja starp vairākām institūcijām. Tika pārkāpts viens no svarīgākajiem arhivistikas principiem, ka vienas institūcijas dokumentiem jāglabājas vienuviet. Rezultātā Latvijas valsts arhīvā nonāca liels dokumentu apjoms – VDK krimināllietas un filtrācijas lietas, Latvijas valsts arhīvā nonāca arī bijušās kompartijas (komunistiskās partijas) Vēstures institūta dokumenti. Rezultātā arhīvs ieguva vienu lielākajām dokumentu kolekcijām par padomju laika periodu.”