Pamatotas prognozes par ļoti tālu Latvijas nākotni! Žurnālists Raivis Vilūns ("Diena") Latvijas Radio Ziņu dienesta uzdevumā lasīja pētījumus, meklēja statistiku un runāja ar zinātniekiem un citiem gudriem cilvēkiem, lai saprastu, kādi būsim pēc simts gadiem. Viņš izvēlējās četras tēmas, kuras būs svarīgas arī nākotnē – nauda, kultūra, politika un ēdiens. Vai mūsu supervaronis būs kartupelis? Vai deputātus aizstās roboti?

Visas nākotnes prognozes, skaitļus, faktus, animācijas un atsauces meklē projekta Statistiskie tautieši mājas lapā.

Paldies zinātniekiem un ekspertiem: Andrim Šuvajevam, Jurgai Kupstītei (Kupstyte), Jurim Rozenvaldam, Markusam Meklam (Markus Hermann Meckl), Dzidrai Kreišmanei, Mārtiņam Hiršam, Maritai Zitmanei, Pēterim Strautiņam, Ilgai Gerdovicai, Klāvam Sedleniekam un Zanitai Avotniecei.