Raidījumā Īstenības izteiksme skan vēsturnieku eseju cikls “VDK vēsture Latvijā”. Otrajā esejā vēsturnieks Arturs Žvinklis stāsta par Valsts drošības komitejas (VDK) štata darbinieku lietām.

Arturs Žvinklis ir strādājis LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijā. Viņa izpētes temats bija LKP CK nomenklatūras lietas par padomju valsts drošības iestāžu darbiniekiem.

"Latvija kā bijusī padomju republika pēc 1991. gada augusta puča palika bez VDK kadru darbinieku personu lietām, dienesta lietām. tās visas  vairs neatrodas Latvijā. Lai noskaidrotu, kādi cilvēki strādājuši padomju valsts drošības iestādēs, ir jāceļ augšā un jāpēta šīs partijas arhīva, bijušā Latvijas komunistiskās partijas Centrālās komitejas (LKP CK) nomenklatūras kadru lietas," skaidro Arturs Žvinklis.