Daktere man pateica, ka šonakt izšķirsies viss. Vai nu viņš paliks dzīvs vai nē, viens no diviem. Otrajā rītā daktere atnāca un pateica – es nezinu, vai tas ir brīnums vai viņš juta, ka jūs esat te, bet puisītis dzīvos.

Tagad Elmārs Kaminskis ir jau pieaudzis. Viņš dzīvo Skrundas sociālajā mājā vienistabas dzīvoklī. Viņš, neskatoties uz smago diagnozi – bērnu cerebrālā trieka – un ar to saistītajiem kustību traucējumiem, spēj izbaudīt dzīvi uz visiem simts.

Dienā, kad Latvijas Radio viesojas Skrundā, ir Elmāra 32. dzimšanas diena. Viņš uzrīkojis nelielu ballīti jauniešu centrā. Uz svinībām ieradušies viņa draugi un paziņas, tostarp arī Skrundas domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece. Loreta, tāpat kā visi, kas puisi kaut nedaudz pazīst, stāsta, ka viņa spēja iejusties un iepatikties cilvēkiem ir prātam neaptverama.

Elmāru zina un atbalsta arī daudzi skrundinieki.