Latvijā šobrīd pamata vai vidējo izglītību apgūst gandrīz tūkstotis romu tautības bērni. No tiem – vairāk nekā trešdaļa bērnu izglītību iegūst pēc speciālās programmas. Statistika rāda, ka aptuveni 150 romu bērniem ir nepieciešama īpaša apmācība, jo viņiem ir garīgās veselības problēmas. Procentuāli tas ir krietni vairāk nekā citu tautību bērniem Latvijā. Lai gan Izglītības un zinātnes ministrija tam nepiekrīt, eksperti norāda, ka ne visiem romu bērniem, kas mācās speciālajās skolās vai programmās, tiešām ir kādas veselības problēmas. Bērni mācās speciālajā izglītībā, jo romu ģimenēm joprojām izglītība nav vērtība, bet sabiedrībā valda aizspriedumi, kamdēļ ir grūtāk iejusties skolā un pēc tam atrast darbu.

Kādēļ tik liels procents romu bērnu ieguvuši pedagoģiski medicīnisko atzinumu par nepieciešamību mācīties speciālajā izglītībā, ko mēs varam mainīt un kādi ir plāni, lai samazinātu romu bērnu skaitu speciālajā izglītība, skaidrojam Īstenības izteiksmē.