Pārraut jebkādas saites ar komunistisko pagātni un izgaismot padomju varas īstenotājus – to, atjaunojot savu neatkarību un nostājoties uz demokrātijas sliedēm, pirms trīsdesmit gadiem vēlējās visas Baltijas un kādreizējā Austrumu bloka valstis. Taču ceļš uz lustrāciju katrai no tām bija savs, atšķirīgs. Atšķiras pieejamo arhīvu daudzums un arī uzskats par to, kas no padomju laika materiāliem būtu publiskojams un kas – nē. Savas valsts pieredzi atklāj četri vēsturnieki no četrām valstīm – Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Bulgārijas.