Par lasīšanas kultūru Latvijā 20. gadsimtā stāsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks Viesturs Zanders. 2.daļā stāsts par lasīšanas paradumiem gadsimta otrajā pusē.


Savu īpašo vietu latviešu sabiedrības dzīvē grāmatas saglabā arī 20. gadsimta otrajā pusē. Gan ievērojami atšķirīgāk kā iepriekšējos gadu desmitos. Okupācijas apstākļos grāmata kļūst par ideoloģiskās cīņas ieroci un, kas ir ne mazāk svarīgi, arī garīgās pretestības instrumentu. Cita loma grāmatai un lasīšanai ir arī latviešu trimdinieku dzīvē.

Attēlā: Padomju ideologu par kaitīgu atzīto grāmatu apkopojuma Apvienotais novecojušo izdevumu saraksts (1–7) kas nav lietojami Latvijas PSR sabiedriskajās bibliotēkās un grāmatu tirdzniecības tīklā (1951)

Lasīšanas kultūra Latvijā 20. gadsimtā. Stāsta Viesturs Zanders. 1.daļa