Par lasīšanas vēsturi Latvijas zemēs no reformācijas līdz zviedru ienākšanai Vidzemē 17.gadsimta sākumā vēsta Māra Grudule.

"Vispirms par lasītājiem vispār, bibliotēkām un valodām. Reformācijas gadsimta lasītājs ir daudzvalodīgs cilvēks ar plašu interešu loku, ieinteresēts baznīcas atjaunotnē, ceļotājs izglītības ieguvē un darba gaitās. Un tādi arī Eiropas valdnieki, Rīgas rātskungi un Kurzemes hercogi – luterāņi, kalvinisti, jezuīti, izglītības reformu atbalstītāji, tipogrāfiju un pilsētu bibliotēku veidotāji. Arī reformācija pati izauga no lasīšanas pieredzes. Mārtiņa Lutera Pāvila vēstules romiešiem no Bībeles Jaunās derības interpretācija liek pamatu vēlākajai protestantu doktrīnai un arī Lutera paša idejas izplatās ar lasāmvielas starpniecību," atzīst Māra Grudule.