Zaļu mežu klātā Sēlija 2018. gada vasarā kļuva par pētniecības lauku sociofiloloģiskai ekspedīcijai, kuru iniciēja un organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka un kurā piedalījās Latvijas Universitātes Baltu filoloģijas studentes profesores Māras Grudules vadībā, un Stradiņa Universitātes studentes profesores Ilvas Skultes vadībā.

Katrai no ekspedīcijas grupām bija nedaudz citi pārstāvētās iestādes profilam atbilstoši pētnieciski nolūki un mērķi, bet kopumā tas bija aizraujošs piedzīvojums grāmatu dzīves pasaulē ikdienai neierastā veidā. Ekspedīcijas darba pamatā bija iepazīšanās ar iedzīvotājiem gan lauku sētās, gan mazpilsētu daudzdzīvokļu mājās. Iedzīvotāji tika intervēti, noskaidrojot un apzinot grāmatu ceļus mūsdienās un pagātnē, lasīšanas ieradumus, personisko un publisko bibliotēku funkcionēšanu. Bebrene bija ekspedīcijas dalībnieku bāzes vieta, izpētes areālā iekļaujot gan Subati, gan Lašus, gan Ilūksti un citas apdzīvotas vietas vairāku desmitu kilometru lielā areālā.

Ekspedīcija bija Nacionālā bibliotēkas rosināta un lielā mērā pieskaņota bibliotēkas vēlmei atrast interesantus artefaktus un stāstus, kas noderētu ekspozīcijas veidošanā, taču tajā pašā laikā tika turpināta pētnieciska iniciatīva, ko jau no 2005.gada Latvistikas un baltistikas nodaļa, organizējot studentu lauku pētījumus lasīšanas ieradumu izzināšanai.