Mērdzene ir neliels ciematiņš šosejas malā, 10 kilometru attālumā no novada centra Kārsavas. Te kādreizējā kolhoza centrā pēc tā laika standartiem izbūvētas četras trīsstāvu un viena divstāvu dzīvojamā māja. Daudzdzīvokļu mājās sagaida ar balkonos un lodžijās izžauto veļu, dūmeņiem, satelītantenām pie logiem, kā apliecinājumu šeit joprojām valdošajai dzīvībai.

Emīlija, kura tāpat kā desmitiem tūkstošu citu laucinieku vēl joprojām dzīvo padomju laikos celtajā daudzdzīvokļu mājā. Kādreiz tās piederēja kolhoziem un privilēģija dzīvot jaunajā mājā bija pirmrindniekiem un partijas biedriem. Laika gaitā lielākā daļa šo māju, pazaudējot apsaimniekotāju, mainoties demogrāfiskai un ekonomiskai situācijai, palika aizvien tukšākas un pašlaik atrodas uz sabrukšanas robežas.