Pērn pēc garām vairāku gadu diskusijām Eiropas Savienībā aizliedza atsevišķu kukaiņus apkarojošo pesticīdu lietošanu uz lauka jeb atklātā vidē. Lēmums tika pieņemts, lai pasargātu bites, kam šīs vielas kaitē. Lauksaimniecības nozare iebilda pret ierobežojumiem, bažījoties par zaudējumiem. Šī būs pirmā sezona, kad bez dažām pesticīdu vielām zemniekiem nāksies iztikt. Tikmēr kādā stādu audzētavā jau sākta cīņa ar kādu kukaini bez neonikotinoīdiem. Alternatīvas esot lēnas un neiedarbīgas un daudzi koki jālikvidē, bet augu aizsardzības dienests vērš uzmanību, ka lauksaimniekiem jāgatavojas vēl lielākām pesticīdu saraksta izmaiņām.