Raidījumā Īstenības izteiksme skan vēsturnieku eseju cikls “VDK vēsture Latvijā”. Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Mārtiņš Kaprāns stāsta par padomju laika medijiem un Valsts drošības komitejas mijiedarbību.

"Savā pētījumā esmu skatījies plašāk, ne tikai uz VDK vienu saikni, bet arī centies ieskicēt un parādīt, ka mediju kontrole un plašāk vispār ideoloģiskā kontrole padomju laikā tika īstenota, pateicoties ļoti sazarotai dažādos līmeņos funkcionējošai cenzūras sistēmai. Bet, apzinoties sistēmas sarežģītību, ir jāpievērš uzmanību tās represīvākajam galam, kas bija VDK lomā mediju kontrolē un ideoloģiskajā kontrolē. Mediji bija VDK 5.daļas interešu lauks un tika uztverti kā viens no ideoloģiskās cīņas instrumentiem," norāda Mārtiņš Kaprāns.