Neatkarības karš. 1919. gads. Stāsta vēsturnieks Jānis Šiliņš. Pirms 100 gadiem, 1919. gada 22. maijā vācbaltiešu, latviešu un krievu apvienotie spēki atbrīvoja Rīgu no komunistiem, kuri Latvijas galvaspilsētā bija pavadījuši četrus ar pusi mēnešus.

Rīgas atbrīvošana bija viena no savulaik spīdošākajām militārajām operācijām. Tās rezultātā sabruka Padomju Latvija un uz 20 gadiem tika likvidēta Latvijas komunistiskās attīstības alternatīva.