Valsts kontrole norāda, ka bāriņtiesu sistēma ir nepietiekami kontrolēta un nereti tās nedarbojas bērnu interesēm balstītos lēmumos. Savā revīzijā Valsts kontrole arī secinājusi, ka bāriņtiesas mēdz vilcināties ar vecāku tiesību atņemšanu vai bērnu izņemšanu no ģimenēm un to dara tikai brīdī, kad ir apdraudēta bērna drošība vai pat dzīvība. Tāpat joprojām ir bāriņtiesas, kuras uzskata, ka bērnam labākā vieta ir bērnunams un brīdī, kad bērnu izņem no ģimenes, tam nemaz nemēģina meklēt aizbildņus vai audžu ģimenes. Tas viss secināts aprīlī publicētāja Valsts kontroles revīzijā par ārpusģimenes aprūpi. Tur daudz kritizētas arī konkrētas pašvaldības. Raidījumā Īstenības izteiksme cenšamies saprast – vai revīzijā kritizētā Talsu pašvaldībā atspoguļo sistēmu kopumā, kas šobrīd mainījies un ko būtu nepieciešams darīt, lai bāriņtiesas tiešām strādātu un spētu strādāt bērnu interesēm.