Mūsu valstī parādi jeb saistības pret Valsts kasi ir katrai no 119 pašvaldībām. Šobrīd kopējā pašvaldību aizņēmumu summa Valsts kasē pārsniedz 1 miljardu eiro. Latgalē vislielākās summas ir aizņēmušās lielākās reģiona pilsētas – Daugavpils un Rēzekne. Taču novadu attīstībai aizņēmumus aktīvi ņem arī nelielās pašvaldības, viens no sava veida rekordistiem – vismazāk apdzīvotais Baltinavas novads, kuru aizņēmumu limits 2018. gadā tuvojās atļautajiem griestiem.

Novados dzīvojošos cilvēkus pašvaldību aktivitātes īpaši neuztrauc – galvenais, lai dzīves kvalitāte uzlabojas. Savukārt pašvaldību vadītāji pārliecināti par kredītu nepieciešamību un cerīgi raugās nākotnē, uzsverot – sakārtota pašvaldību infrastruktūra gan piesaistīs nodokļu maksātājus, gan noturēs te dzīvojošos un varbūt pat atvilinās atpakaļ emigrējušos tautiešus, tādējādi arī nodrošinot pašlaik ņemto kredītu atmaksu nākotnē. Raidījumā Īstenības izteiksme stāsts, cik lielas summas dažādu ieceru realizēšanai aizņemas Latgales pašvaldības un cik panesams slogs tas ir nodokļu maksātājiem.