Līdz 2020. gadam Labklājības ministrija plāno sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus nodrošināt vairāk nekā 2000 iedzīvotājiem ar garīgās veselības traucējumiem pašvaldībās. Patlaban tikai atsevišķās vietās izvietoti tā dēvētie grupu dzīvokļi, kuros cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem ir iespēja dzīvot pastāvīgi. Kāda ir deinstitucionalizācijas reformas virzība, ko cilvēki ar garīgiem traucējumiem paši stāsta par dzīvi institūcijās un sabiedrībā un vai pašvaldības ir ieinteresētas nodrošināt pakalpojumus arī šiem iedzīvotājiem?

Patlaban lielākā daļa pašvaldību Latvijā parakstījušas nodomu protokolus par sabiedrībā balstītu pakalpojumu nodrošināšanu. Sliktāka situācija ir Latgales reģionā, bet pašvaldības lēmumu par iesaisti reformā vēl var pieņemt līdz nākamā gada vidum.

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu projektā iekļautās mērķgrupas ir arī ārpus ģimenē esošie bērni un bērni ar funkcionāliem traucējumiem ģimenēs un reformai kopumā paredzēti 90 miljoni eiro no Eiropas sociālā un reģionālās attīstības fondiem līdz 2020. gadam.