Valsts kontroles jaunākais revīzijas ziņojums skaidri pasaka to, kas zināms bijis jau daudzus gadus, proti, ka tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju nākas mitināties pašvaldību apsaimniekotos daudzdzīvokļu namos, kas ir bīstami veselībai un pat dzīvībai.

Revidenti, pabijuši desmit pašvaldībās, atklāj vairākus problēmu aspektus. Pirmkārt, ļoti daudzi dzīvokļu īpašnieki 30 gadus pēc privatizācijas arvien nesaprot, vai izliekas nesaprotam, ka viņiem pieder ne tikai miteklis, bet daļēji arī visa māja ar tam sekojošo atbildību par tās stāvokli. Otrkārt, pašvaldības nespēj vai negrib tikt galā ar pienākumu kontrolēt ēku drošumu un piedalīties briesmu novēršanā. Treškārt, arī valsts, lai arī radījusi virkni normatīvu, līdz šim ir visai vienaldzīgi izturējusies pret problēmu, ka dzīvojamais fonds ir krīzes priekšvakarā. Raidījumā Īstenības izteiksme stāsts par Valsts kontroles revidentu atklāto un to, kā gadu desmitiem ierastās problēmas risināt.