Salamandras ielā Juglā koku pudurī līdzās kādreizējai rūpnīcai „Rīgas audums” redzams milzu grausts, kas savulaik acīmredzami bijis lepns savrupnamss un piederējis kādam ļoti bagātam cilvēkam. Tagad tam pilnībā izdedzis jumts, logi neveikli aizsisti, sienas apķēpātas ar grafiti, un uz mūriem aug bērziņi.

Uz ēkas sienas ir plāksne ar uzrakstu „Salamandras iela 1/4, Latvijas Universitātes īpašums”. Ar to arī sākas šodienas Īstenības izteiksmes stāsts par pirmskara Latvijas „zīda karali” Robertu Hiršu un Latvijas Universitātes spēju apsaimniekot viņa novēlētos īpašumus.

Neliela atkāpe vēsturē: Roberts Hiršs ir otrs lielākais Latvijas Universitātes mecenāts aiz Kristapa Morberga. Starpkaru Latvijā – lielākais privātais nodokļu maksātājs. Kā stāsta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieks Imants Cīrulis, pats Hiršs par savu dzinējspēku uzskatījis pašizglītošanos un lielo interesi par lietām.