Šajā mācību gadā ar pilnu sparu sākusies lielā simtgades programmas iniciatīva „Latvijas skolas soma”, kuras mērķis ir ļaut ikvienam skolēnam vismaz reizi semestrī piedzīvot kādu kultūras pasākumu. Lai gan kultūras dzīves rīkotāji „Skolas somas” ieceri vērtē ļoti atzinīgi, praksē parādījušās arī pirmās problēmas – daļa kultūras iestāžu netiek galā ar strauji pieaugušo pieprasījumu un norāda, ka ar „Skolas somai” atvēlēto naudu jaunām programmām un papildu darbiniekiem nepietiek.