Izdevniecībā „Neputns” klajā nācis mākslas zinātnieces Daces Lambergas pētījums „Latvijas māksla simbolisma laikmetā”. Tajā sniegts ieskats simbolisma vēsturē Eiropā un tā izpausmēs Latvijas mākslā. Dace Lamberga daudzreiz veidojusi simbolismam veltītas izstādes arī ārpus Latvijas, viņa bija viena no 2018.gada izstādes Orsē muzejā Parīzē „Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs” kuratorēm. Piedāvājam plašāku sarunu ar Daci Lambergu par veikto pētījumu, savukārt ilustrācijai citu mākslas zinātnieču stāstījumu par atsevišķiem simbolisma darbiem, ko veidojām, gaidot Baltijas simbolismam veltīto izstādi Parīzē.