Kultūras Rondo sāk jaunu ierakstu sēriju par neatkarības laika teātri. Pagājušā gada nogalē klajā nāca monogrāfija “Neatkarības laika teātris. Parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā” - teātra pētnieku kopdarbs par stilu un virzienu, skolu un parādību mijiedarbību mūsdienās. Monogrāfijā ir aplūkoti dažādi virzieni, parādības, teātra attīstību jau 30 gados. Tomēr, kā uzsver monogrāfijas sastādītāja Edīte Tišheizere, personībām tomēr ir izšķiroša nozīme. Jaunajā ciklā arī izraudzītas četras personības, kuru devumu aplūkojam plašāk.

Pirmā saruna par scenogrāfiju, uzmanības centrā Andris Freibergs un viņa scenogrāfijas skolas attīstība. To pētījusi Edīte Tišheizere un sarunai pievienojas arī Andra Freiberga skolnieks tiešā nozīmē, scenogrāfs un režisors Reinis Suhanovs.