8 nodarbības (viena nodarbība 1,5)

Vada programmu redaktore Inese Štrāla.

Mūsu kursam būs divas daļas: teorētiskā un praktiskā.

Pirmajā daļā iepazīsimies un iepazīsim Latvijas Radio „no pamatiem līdz jumtam” – būs neliela ekskursija. Jau nopietnāk turpināsim ar ieskatu LR2 vēsturē, kā kanāls attīstījies, pilnveidojies un  kā mēs strādājam šodien. Kādi ir LR2 uzdevumi, funkcijas, darbības rādītāji un to vērtēšana. Izpētīsim kā un pēc kādiem principiem tiek veidotas latviešu populārās mūzikas programmas, izmantojot LR, LR2 Fonotēkas ierakstus un datu bāzes. Uzzināsit kādas datoru programmas tiek pielietotas raidījumu veidošanā. Kā tiek atlasīti un sagatavoti informatīvie materiāli.

Kursu otrajā daļā strādāsim praktiski. Būs nodarbības  LR ierakstu studijā – iepazīsim  balsi, izmēģināsim  spēkus „DJ ādā”, kopā un patstāvīgi veidosim daudzveidīgas latviešu mūzikas programmas. Kursu noslēgumā būs iespēja klātienē iepazīties ar Rīta programmas  vadītāju – DJ darbu un pašiem iesaistīties tiešā ētera procesā.

Pieteikšanās:
Lai pieteiktos kursiem, jāaizpilda pieteikšanās veidlapa un jānosūta uz e-pastu: dace.ivane@latvijasradio.lv

Apmaksas nosacījumi:

Maksa par kursu EUR 164,56 (ieskaitot PVN). Vienas nodarbības cena ir EUR 20,57.

Par pirmajām trim Kursu nodarbībām jāveic priekšapmaksa, ieskaitot EUR 61,71 (sešdesmit viens eiro un 71 cents) Radio bankas kontā – AS SEB banka, Kods UNLALV2X, konts LV61UNLA0002100609688 ar norādi: Par Mācību kursiem VSIA „Latvijas Radio”.

Sākot no ceturtās Kursu nodarbības jāveic priekšapmaksa par visām atlikušajām nodarbībām.Papildus informācija pa tālruni 6720 6677.