Publiska uzstāšanas gandrīz ikvienam no mums ir izaicinājums, kuru pavada zināms satraukums. Kā pateikt svarīgāko? Kā izdarīt to pārliecinoši un auditorijai saprotami? Tie ir jautājumi, ko sev uzdodam pirms katras uzstāšanās.

Kursa apjoms: 16 nodarbības (viena nodarbība 1,5h)

Vada: LR 1 producente un programmas vadītāja Arita Grīnberga.

Arita ir pieredzes bagāta radio diktore un raidījumu vadītāja. Pašlaik viņa vada un producē Latvijas Radio 1 raidījumu “Monopols”. Runas pedagoģes prasmes un zināšanas apguvusi, 10 gadu laikā mācoties pie režisores un leģendārās runas pedagoģes Antonijas Apeles. Kā ilggadēja Latvijas Radio "balss" Arita ir izkopusi runas prasmi līdz sīkākajām niansēm. Kursā Arita dalās ar artikulācijas aparāta teorijas būtiskākajiem aspektiem, analizē dalībnieku runu ar audio ieraksta palīdzību, kā arī sniedz rekomendācijas un iemāca praktiskus vingrinājumus.

Kursa mērķis:

Iepazīstināt ar uzstāšanās psihiskajiem un fiziskajiem nosacījumiem un trenēt publiskai runai nepieciešamās prasmes;
dot iespēju dalībniekiem apgūt pareizu, spēcīgu un veselīgu elpošanu. Ierādīt paņēmienus, kā attīstīt balsi, izvēršot tās diapazonu, palīdzot atrast unikālu, pievilcīgu tembru.
apgūt  paņēmienus, kā pārvarēt stresu, atbrīvot ķermeni, nodrošināt mierīgu elpošanu un tādejādi panākt drošu balss skanējumu, skaidru artikulāciju, loģisku runu.

Sešpadsmit nodarbībās tu apgūsi gan runas prasmes teritoriju, loģiska teksta veidošanas pamatus, atbilstoši runas mērķim un auditorijai, ka arī praktiski iemācīsies atbrīvot ķermeni, apgūsi pareizas elpošanas nozīmi un dažādas tehnikas, vingrināsi dažādu skaņu izrunu. Vingrināsies teikt dažādas uzrunas , veikt ierakstus un analizēt teikto, lai veicinātu savu izaugsmi.

Mācības tiek organizētas 4-8 cilvēku lielās grupas, kas nodrošina gan iespēju darboties grupā, gan ļauj pasniedzējam redzēt katra grupas dalībnieka individuālās vajadzības.

Dalības nosacījumi:


Kursos var piedalīties personas, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu.
Iepriekšējas zināšanas nav nepieciešamas.


Kursu norise:


Kursi tiek uzsākti, ja ir nokomplektēta grupa vismaz 4 cilvēku sastāvā.
Vienas nodarbības ilgums ir deviņdesmit minūtes.
Kursi notiek divās kārtās:
1. kārta – trīs nodarbības, 2. kārta - sešas līdz divdesmit nodarbības.
Pēc kursu beigšanas dalībniekam tiks izsniegts apliecinājums par apgūto zināšanu apjomu.

Pieteikšanās:

Lai pieteiktos kursiem, jāaizpilda pieteikšanās veidlapa un jānosūta uz e-pastu: dace.ivane@latvijasradio.lv


Apmaksas nosacījumi:

Vienas nodarbības cena ir EUR 30,25 (ieskaitot PVN), kopā par visu kursu - EUR 484,00 (ieskaitot PVN).

Par pirmajām trim Kursu nodarbībām jāveic priekšapmaksa. Sākot no ceturtās Kursu nodarbības jāveic priekšapmaksa par visām atlikušajām nodarbībām.


Papildus informācija pa tālruni 6720 6677.