Raidījums "Latvijas stāsti Latvijas simtgadei" šoreiz devies uz Balvu novada Kubulu pagasta "Atzelēm" pie Dzintara un Antoņinas Putniņiem. Abi ir pensijā, bet Dzintars vēl strādā par skolotāju Balvu profesionālajā vispārizglītojošajā skolā. Dzintars ir koka amatnieks un fotogrāfs, mednieks un gatavo medību trofejas. Abi ar sievu izaudzinājuši 5 bērnus un sagaidījuši 8 mazbērnus. Par godu Latvijas simtgadei kopā ar radiem un draugiem šogad iestādījuši 100 ozolus.