Raidījums "Latvijas stāsti Latvijas simtgadei" šoreiz devies uz Bauskas novada Vecsaules pagasta "Jundām" pie Almas un Salvja Bērziņiem. Alma šogad konkursā "Sējējs" kļuva par laureāti nominācijā "Jaunais, veiksmīgais zemnieks". Viņa ne tikai savā saimniecībā kopā ar vīru audzē 84 gaļas liellopus, bet arī strādā Šveices uzņēmumā, kas iepērk liellopus. Vecsaules pagastā dzīvo un strādā arī Almas vecāki, kas audzē graudus, rapsi un pupas. Jaunā ģimene atjauno viensētu, kam devuši jaunu vārdu - "Jundas".