Raidījums "Latvijas stāsti Latvijas simtgadei" šoreiz devies uz Tukumu pie Durbes pils muzeja vadītājas Intas Dišleres. Inta 27 gadus nostrādājusi par skolotāju - mācīja vācu valodu un vēsturi, bet pēdējos 18 gadus ir vēstures pētniece Tukuma muzejā un Durbes pils muzeja vadītāja. Viņa ir autore un līdzautore 30 grāmatām, izstāžu katalogiem un citām publikācijām, prot iztulkot arī senos vācu rokrakstus. Intai Dišlerei ir trīs bērni un seši mazbērni, un vasarās Sēmes pagasta Brizulē visa dzimta piedalās Olimpiskajās spēlēs.