Raidījums "Latvijas stāsti Latvijas simtgadei" šoreiz devies uz Ludzu pie Aijas Andersones - latgalietes ar igauņu saknēm. Aija ir Ludzas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja un vada Ludzas senioru deju kopu "Priecīgās vecmāmiņas". Vairāk nekā 20 gadus viņa dzied Ciblas novada folkloras kopā "Ilža", kas šobrīd ieraksta disku ar Ludzas igauņu dziesmām. Arī Aijas dzimta nāk no Ludzas igauņiem.