Nemateriālais kultūras mantojums ir kultūras piederības, identitātes un pašapziņas avots. Tas ietver sevī paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas, zināšanas un prasmes, kā arī ar tiem saistītus instrumentus, priekšmetus un kultūrtelpas, ko kopienas atzīst par sava kultūras mantojuma daļu.

Nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Gita Lancere Latvijas Nacionālajā kultūras centrā koordinē Nemateriālā kultūras mantojuma saraksta izveidi, piedalās likumdošanas dokumentu izstrādē un pārstāv Latviju starptautiskos nemateriālajam kultūras mantojumam veltītos pasākumos.

Bet Latvijas Radio 3 „Klasikā” mūzikas žurnāliste Gita Lancere jau vairāk nekā 10 gadus veido pasaules mūzikai veltīto iknedēļas raidījumu „Odiseja”, kurā stāsta par pasaules tautām, to mūziku un tradīcijām, aicinot ceļot no Argentīnas līdz Lapzemei, no Madagaskaras līdz Grenlandei, līdzās mūzikai piedāvājot ceļojumu stāstus un intervijas.