2018. gads bija Latvijas neatkarības simtais gads, taču Latvijas teritorija un tās tautas ir daudz senākas. Šī vakara Monopolā nedaudz ieskatāmies, kā esam veidojušies, ietekmējoties no lībiešu tautas un tās valodas. Mūsu viesis - zinātnieks un izcils cilvēks, kas "gāž" tiešām neizsakāmi lielu un Latvijas vēsturei un kultūrai nozīmīgu vezumu. Viens no titula "Gada Eiropas cilvēks Latvijā" kandidātiem - valodnieks, lībiešu kultūras aktīvists, dzejnieks Valts Ernštreits.