Latvijas vācbaltiešu kopienu Latvijas Neatkarības karā mēs redzam kā pārliecinātus cīnītājus pret boļševismu un Latvijas nonākšanu Padomju Krievijas varā, no otras – kā pretiniekus, kuri nekautrējas aizstāvēt savas intereses, paceļot ieročus arī pret Latvijas pagaidu valdību.

Durbes pils muzejā, kur apskatāma izstāde „Par dzimteni un Latviju”, kas atklāj vairākus maz zināmus vēstures faktus par Latvijas Neatkarības kara laiku Tukumā un Tukuma novadnieku, tostarp vācbaltiešu, ieguldījumu mūsu valsts veidošanā un cīņā par tās neatkarību. Stāsta izstādes autore Durbes pils muzeja vadītāja vēsturniece Inta Dišlere.