Saruna par mūsu dvēseles vērtību un vai ir iespējams sagādāt drošību dvēslei, līdzīgi, kā mēs rūpējamies par to, lai šeit, materiālajā pasaulē, mēs arī būtu maksimāli pasargāti. Bet ko īsti saprotam ar šo ietilpīgo vārdu dvēsele. Raidījuma Pāri mums pašiem viesis teoloģijas doktors, Lugano Universitātes profesors, priesteris Andris Marija Jerumanis.