Vai Svētajos Rakstos varam atrast norādes un skaidrojumu laikam, kurā mēs pašreiz dzīvojam? Redzam, ka laiki ir nemierīgi, tiek piesaukti pēdējie laiki, tiek meklētas zīmes, vai varam šādas zīmes atrast, raidījumā Pāri mums pašiem analizē Eiropas Kristīgās akadēmijas rektore profesore un grāmatu autore Skaidrīte Gūtmane.