Andrievs Jūrdžs, latgalietis, 19. gadsimta literāts. Cilvēks, kurš nodzīvojis garu, bagātu, bet arī smagu mūžu un atstājis ļoti nozīmīgu un interesantu mantojumu Latgales un visas Latvijas kultūrvēsturē. Par Andrievu Jūrdžu (1845-1925) zināms, ka viņš ir viens no rokrakstu literatūras veidotājiem, viņš ir zināmākais grāmatu pārrakstītājs Latgalē drukas aizlieguma gados. Skolu nav apmeklējis, lasīt iemācījusi māte. Pašmācības ceļā iemācījies rakstīt un apguvis vairākas svešvalodas. Iespējams viņa teksti publicēti barona Gustava Manteifeļa Tērbatā izdotajos latgaliešu kalendāros jeb „Lajkagromota”. Viss lielākais Andrieva Jūrdža veikums ir palicis rokrakstos un tie arī kalpojuši kā lasāmviela. Par to, cik tālu darbi klejojuši no Andrieva Jūrdža mājām, kādos apstākļos tas noticis, raidījumā Septiņi gadsimti līdz valstij stāsta valodniece, Andrieva Jūrdža novadniece Anna Stafecka.