Jēkabs Lautenbahs (1847—1928) – viens no pirmajiem latviešiem, kas īstenojis pilnvērtīgu akadēmisko karjeru. Par Tērbatas Universitātes, vēlāk Latvijas Universitātes mācībspēku, folkloristu un literatūras vēsturnieku raidījumā Septiņi gadsimti ceļā uz valsti stāsta literatūras zinātnieks Ojārs Lāms.

Jēkabs Lautenbahs kā dzejnieks pazīstams arī kā Jūsmiņš, viņš pētījis latviešu mitoloģiju, daudz rakstījis par citttautu mitoloģiju. 1896. gadā J. Lautenbahs aizstāvēja maģistra disertāciju par lietuviešu un latviešu folkloras vēsturi.  Bijis pasniedzējs gan Tērbatas Universitāte, gan Tērbatas augstākajos sieviešu kursos, mūža nogalē. 

Laikā no 1919. gada līdz 1928. gadam J. Lautenbahs bija Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas latviešu literatūras un vispārīgās literatūras profesors. 1924. gadā viņu ievēlēja par Latvijas Universitātes baltu filoloģijas goda doktoru.