18. gadsimta rīdzinieks, ceļotājs, kolekcionārs Nikolauss jeb Nikolajs fon Himzels. Kas bija Himzels stāsta grāmatniecības pētnieks Artis Ērglis un vēstures zinātņu doktors Edgars Ceske.

Dzimis Rīgā, viņa tēvs bijis Rīgas pirmais ārsts, kas bija ļoti augsts tituls, savukārt vectēvs no tēva puses – naudas meistars Rīgā. Arī viņa mātes Katrīnas tēvs arī bijis ārsts Rīgā. Vecāki vēlējušies, lai dēls kļūst par aptiekāru un studēja Getingenē. Taču par aptiekāru viņš nekļuva, arī bija ārsts, kura uzdevums bija arī apmeklēt ne visai turīgus rīdziniekus. Viņa aiziešana mūžībā ir saistīta ar slimību, viņš saslima, iespējams, ar difteriju, apmeklējot slimniekus.

Himzels nodzīvoja ne pārāk ilgu mūžu, viņš dzimis 1729. gadā un jau 1764. gadā devies mūžībā, taču 35 dzīves gados paspējis paveikt salīdzinoši daudz. Ar viņa vārdu saistās trīs Latvijas muzeju pirmsākumi un viņš atstājis ievērojamu kultūrvēsturisko mantojumu – savas ceļojumu dienasgrāmatas.

Himzelu sauc par Latvijas muzejniecības tēvu, jo Nikolauss fon Himzels bija arī kolekcionārs un priekšmeti no viņa kolekcijas mūsdienās ir redzami gan muzejā “Rīgas birža”, gan Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, gan Latvijas Dabas muzejā.

Kolekciju sāka veidot jau Himzela vectēvs no mātes puses, turpināja arī tēvs un pārņēma Nikolauss fon Himzels. Kolekciju viņš papildināja savu ceļojumu laikā.