Pauls Šīmanis – vācbaltiešu izcelsmes Latvijas politiķis, jurists, publicists, minoritāšu tiesību autoritāte starpkaru periodā ne vien Latvijā, bet arī Eiropā. Baltais zvirbulis jeb melnā avs vācbaltiešu kopienā, tā par viņu izsakās kino zinātniece Valentīna Freimane. Tas attiecināms uz viņa uzskatiem par latviešu prioritātes atzīšanu šajā valstī, kas daudziem viņa tautiešiem Latvijā un Baltijā nebija pieņemams.

Dzimis 19. gadsimta otrajā pusē Jelgavā jurista ģimenē un tas, ka arī pats Pauls Šīmanis kļūst par juristu ir zīmīgi tā laika vācbaltiešu tā sauktai literātu nošķirai, kad dēls ir tēva pēdās. Par Paulu Šīmani stāsta vēsturnieks Raimonds Cerūzis.

Pauls Šīmanis bija arī viens no Satversmes autoriem, Saeimas un Rīgas domes deputāts, kā arī Latvijas pārstāvis Tautu Savienībā. Viņš izveidoja teorijas par savstarpējām attiecībām starp minoritātēm un valsti, kas vēl šobaltdien ir vērtīgākas par daudzu Latvijas un pārējās Eiropas politiķu devumu šajā jomā.