Turpinot sarunu virkni, kurā raugāmies uz Latvijas senākajiem gadsimtiem caur interesantu personību prizmu, šoreiz stāsts par 15. gadsimtu, par Livoniju un Rīgas arhibīskapu Johannes Ambundi.

Arhibīskaps Ambundi nav sevišķi populārs un plaši zināms. Rīgas arhibīskapa amatā viņu iecēla 1418. gadā, un jau 1424. gadā viņš devās aizsaulē. Taču viņa neilgais darbības laiks Livonijā iezīmīgs ar diezgan būtisku pavērsienu Livonijas politiskajā iekārtojumā - lielā mērā pēc viņa iniciatīvas tiek iedibināta regulāru landtāgu sasaukšana. Pirms Ambundi nonāca Livonijā, viņš bijis tuvu izšķirīgiem Eiropas vēstures procesiem. Stāsta vēsturnieki Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes mācībspēki Andris Levans un Ilgvars Misāns.