1902. gada 17. maijā arheologs Spiridons Stais, pārlūkojot Grieķijas Nacionālā arheoloģijas muzeja krājumu, pievērsa uzmanību priekšmetam, kurš pāris gadus iepriekš kopā ar citām senlietām bija izcelts no jūras dzelmes pie Antikitēras salas. Tas bija t.s. Antikitēras mehānisms – izcils antīkās zinātnes sasniegums, kas sniedzis Hellēnisma laikmeta cilvēkiem svarīgu astronomisku un laika skaitīšanas informāciju un joprojām piesaukts kā viena no arheoloģijas mīklām.